Om LMNT

LMNT är en ideell förening för lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik som har ett samarbete med både skolverket och andra parter. LMNT jobbar med att bredda kunskapen bland sina medlemmar genom att bland annat arrangera föreläsningar och workshops. Föreningen ger ut en tidning som heter LMNT-nytt vilket är en medlemstidning som bygger på frivilliga bidrag från medlemmar och andra. Tidningen utkommer med två nummer per år. Som icke medlem kan du läsa ett av våra gamla nummer men som inloggad vilket kräver medlemskap kan du läsa flera nummer.

Stadgar

Detta är LMNT:s stadgar: LMNTS stadgar

Styrelsen

LMNTs styrelse består som medlemmarna av lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Styrelsen är utspridd över hela Sverige och sammanträffar några gånger per termin.

Styrelsen 2021/2022:
Ordförande – Alexander Alsén. Stockholm
Vice ordförande – Ann-Margret Carlsson, Linköping
Kassör – Suheyla Demir, Stockholm
Ledamot – Bodil Nilsson, Hässelby
Ledamot – Peter Åkesson, Rimforsa
Ledamot – Wilhelm Tunemyr, Skärholmen
Ledamot – Marlene Adolfsson Funk,
Ledamot – Rickard Frisk, Vällingby

Vill du komma i kontakt med styrelsen för att veta mer om exempelvis LMNT eller om hur man kan engagera sig? Maila kontakt@lmnt.org