Om LMNT

LMNT är en ideell förening för lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik som har ett samarbete med både skolverket och andra parter. LMNT jobbar med att bredda kunskapen bland sina medlemmar genom att bland annat arrangera föreläsningar och workshops. Föreningen ger ut tidningen LMNT-nytt fyra gånger per år.

Syfte

Föreningens syfte är att tillvarata gemensamma intressen för lärare som undervisar i matematik, naturvetenskap, teknik och närbesläktade ämnen i det svenska skolsystemet, samt verka för god undervisning i dessa ämnen.

Stadgar

Detta är LMNT:s stadgar, antagna på årsmötet i mars 2023 och bekräftade på extra årsmötet i september 2023.

Styrelsen

LMNTs styrelse består som medlemmarna av lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Styrelsen är utspridd över hela Sverige och sammanträffar några gånger per termin.

Styrelsen 2023/2024:
Ordförande – Alexander Alsén. Stockholm
Kassör – Suheyla Demir, Stockholm
Vice ordförande – Katrin Lindwall,
Sekreterare – Wilhelm Tunemyr, Stockholm
Ledamot – Peter Åkesson, Rimforsa


Vill du komma i kontakt med styrelsen för att veta mer om exempelvis LMNT eller om hur man kan engagera sig? Maila styrelsen@lmnt.org.