Årsmöten

Kallelse till LMNT:s årsmöte 2023

Styrelsen kallar härmed alla medlemmar till årsmöte, enligt stadgarnas §5. Mötet hålls i Stockholm, sannolikt på Stockholms Universitet, lördagen den 18 mars, kl 13.00 – 15.00. Alla dokument till årsmötet kommer finnas tillgängliga på lmnt.org senast den 24 februari.

Årets möte blir ett “hybridmöte”: man kan delta på plats eller via dator. Alla medlemmar har rösträtt på mötet, förutsatt att 2023 års medlemsavgift är betald. 

Motionstiden går ut den 18 januari. Motioner skickas per e-post till styrelsen@lmnt.org. Om du har tankar om vem som kan sitta i styrelsen, eller undrar över vad uppdraget innebär – kontakta Jenny Olander på valberedningen@lmnt.org.

Det blir inte bara årsmöte, såklart! Vi kommer börja med lunch, själva mötet hålls 13-15 och därefter blir det föreläsning eller andra aktiviteter. Mer information om detta kommer på hemsidan samt i nästa nummer av LMNT-nytt. 

Medlemmar kan ansöka om ersättning för resekostnader upp till 1000 kr per person. Kontakta Suheyla@lmnt.org för detaljer kring detta. 

Föreningens stadgar, som bland annat reglerar årsmötet, hittar du på http://lmnt.org/om-lmnt/.

Observera! Detta är den formella kallelsen. Inget separat utskick kommer att göras. Praktisk information kommer på lmnt.org närmare tiden för mötet.


Föreningens årsmöte för 2022 ägde rum den 14 mars 2022 kl 19.00 och var digitalt.

Protokoll för LMNT:s digitala årsmöte den 14 mars 2022 finnas här.
LMNT = Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik.

Efter årsmötet, cirka 20:00 berättade Björn Runow, skapare av YouTube-kanalen Mattebjörn som varit aktiv sedan 2016 Mattebjörn och sin resa som matematiklärare.
I den kanalen lägger Björn upp videos vars syfte är att förklara olika matematiska problem från högstadiet upp till första terminen på universitetet.

Resultat-och-Balansräkning-LMNT-2021

Versamhetsberättelse-för-LMNT-2021

Verksamhetsplan-22