Årsmöten

Årsmötet 2023 hålls i Stockholm på Tekniska museet (TM) lördagen den 18 mars, kl 13.00 – 15.00.
Innan möte är det lunch klockan 12.00 sedan börjar årsmötet klockan 13.00.
Anmälan sker via detta Googleformulär.
Program för dagen:
12:00-13:00 Gemensam lunch (wraps, anmälan i föreväg på länken)
13:00 – Mötet börjar och beräknas pågå till 14:00.
14:00-14:30 Mariana Back berättar om Zero City
https://www.tekniskamuseet.se/…/utstallningar/zero-city/
14:30-15:00 Cornelia Lundin berättar om CanSat
https://www.astronomiskungdom.se/cansat/
Fika och kortare pauser kommer finnas under dagen.
Vid tre går vi sedan ut på gärdet för att se uppskjutning/genomförande av experiment med CanSat. Astronomisk ungdom är där som funktionärer.

Observera! Rösträtt till årsmötet gäller endast de som har betalat medlemsavgift för 2023. Swisha 150 kr till 123-655 89 69.

Årets möte blir ett “hybridmöte”: man kan delta på plats eller via dator. Alla medlemmar har rösträtt på mötet, förutsatt att 2023 års medlemsavgift är betald. 

Beslutsfrågor

Motionstiden gick ut den 18 januari. Inga motioner skickades in. Styrelsen lämnar en proposition till årsmötet, om nya stadgar för föreningen. Denna finns under “Handlingar”.

Om du har tankar om vem som kan sitta i styrelsen, eller undrar över vad uppdraget innebär – kontakta Jenny Olander på valberedningen@lmnt.org.

Föreningens stadgar, som bland annat reglerar årsmötet, hittar du på http://lmnt.org/om-lmnt/.

Handlingar

Förslag till dagordning

Proposition angående nya stadgar

Verksamhetsberättelse, 2022

Resultat och balansräkning för 2022

Förslag på Verksamhetsplan, 2023

Reviderat förslag på budget 2023

Allmän information

Medlemmar kan ansöka om ersättning för resekostnader upp till 1000 kr per person. Kontakta Suheyla@lmnt.org för detaljer kring detta. 

Praktisk information kommer i uppdateringar av denna sida, samt via e-post till anmälda deltagare. Detta gäller även teknisk information för den som önskar delta digitalt.


Länkar till information om tidigare årsmöten

Årsmötet 2022