Blogg

Aktuellt

Okategoriserade

Årsmöten

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 kommer hållas lördagen den 9 mars, på Tekniska museet i Stockholm. Det går också att delta digitalt via Google Meet. Alla medlemmar är välkomna!

Observera! För att räknas som medlem måste du ha betalat 2024 års medlemsavgift. Här finns info om hur du betalar!

Tidsplan
12.30: enklare lunch serveras (anmälan krävs)
13.00: årsmötet inleds. Själva mötet beräknas ta en timme.
14.00: Ulrika Sultan håller sin presentation “Vad vet vi egentligen om flickors teknikintresse?”
15.00: avslutning

Anmälan
Av praktiska skäl ber vi alla deltagare anmäla sig, såväl de som deltar på plats som digitala deltagare. Om du vill ha lunch behöver du anmäla dig senast söndag den 3 mars.

Anmälan sker via detta formulär.

Handlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2023
Resultat- och balansräkning för 2023
Verksamhetsplan för 2024
Budget för 2024
Styrelseval, medlemsavgift och motioner
Protokoll från extra årsmöte 2023
Protokoll från ordinarie årsmöte 2023

Övrigt
Årsmötet, inklusive regler för omröstningar, vem som har rösträtt (alla medlemmar!) etc, regleras av LMNT:s stadgar.

Valberedning
Efter att ha jobbat som valberedning under flera år har Jenny Olander på KRC bestämt sig för att avsluta denna delen av sitt engagemang i och med årsmötet. Styrelsen letar därför efter någon eller några som kan axla ansvaret inför nästa årsmöte. I uppdraget ingår att förbereda val av styrelse och lämna förslag till årsmötet. Ett brett kontaktnät, erfarenhet av föreningsliv och en viss portion av övertalningsförmåga är meriterande! Kontakta styrelsen@lmnt.org för frågor eller förslag.

Föreläsning av Ulrika Sultan: “Vad vet vi egentligen om flickors teknikintresse?”

Fördomar om flickors intresse för teknik är vanliga. Men vad vet vi egentligen om intresset och hur det påverkar deras val till gymnasiet och högre utbildning?

Ulrika Sultan är tekniklärare, lärarutbildare i teknik och doktorand i teknikens didaktik på Linköpings universitet. Ulrikas forskning handlar om flickors teknikintresse och det var i skolvärlden som hennes brinnande intresse för forskning väcktes. Hennes arbete präglas av en passion för teknikämnet och utbildning för alla.


Extra årsmöte 7 september kl 19.00

Extra årsmöte hölls digitalt den 7 september. Mötet beslutade att bekräfta de nya stadgar som antogs på ordinarie årsmöte i mars 2023. Protokoll finns här nedan, inklusive bilagor. Observera att detta är den digitala versionen, inte den inscannade med signaturer. Detta är för att underlätta användningen av dokumentet. En inscannad version med justerares signaturer kan fås genom att kontakta styrelsen.


Ordinarie årsmöte 2023

Ordinarie årsmöte för 2023 hölls den 18 mars på Tekniska Museet i Stockholm. Det justerade protokollet finns här. Observera att detta är den digitala versionen, inte den inscannade med signaturer. Detta är för att underlätta användningen av dokumentet. En inscannad version med justerares signaturer kan fås genom att kontakta styrelsen.


Länkar till information om tidigare årsmöten

Årsmötet 2022