Blogg

Aktuellt

Okategoriserade

Årsmöten

Årsmötet hålls i Stockholm på Tekniska museet (TM) lördagen den 18 mars, kl 13.00 – 15.00.
Innan möte är det lunch klockan 12.00 sedan börjar årsmötet klockan 13.00.
Anmälan sker via detta Googleformulär.
Program för dagen:
12:00-13:00 Gemensam lunch (wraps, anmälan i föreväg på länken)
13:00 – Mötet börjar och beräknas pågå till 14:00.
14:00-14:30 Mariana Back berättar om Zero City
https://www.tekniskamuseet.se/…/utstallningar/zero-city/
14:30-15:00 Cornelia Lundin berättar om CanSat
https://www.astronomiskungdom.se/cansat/
Fika och kortare pauser kommer finnas under dagen.
Vid tre går vi sedan ut på gärdet för att se uppskjutning/genomförande av experiment med CanSat. Astronomisk ungdom är där som funktionärer.

Observera! Rösträtt till årsmötet gäller endast de som har betalat medlemsavgift för 2023. Swisha 150 kr till 123-655 89 69.

Årets möte blir ett “hybridmöte”: man kan delta på plats eller via dator. Alla medlemmar har rösträtt på mötet, förutsatt att 2023 års medlemsavgift är betald. 

Beslutsfrågor

Motionstiden gick ut den 18 januari. Inga motioner skickades in. Styrelsen lämnar en proposition till årsmötet, om nya stadgar för föreningen. Denna finns under “Handlingar”.

Om du har tankar om vem som kan sitta i styrelsen, eller undrar över vad uppdraget innebär – kontakta Jenny Olander på valberedningen@lmnt.org.

Föreningens stadgar, som bland annat reglerar årsmötet, hittar du på http://lmnt.org/om-lmnt/.

Handlingar

Förslag till dagordning

Proposition angående nya stadgar

Verksamhetsberättelse, 2022

Resultat och balansräkning för 2022

Förslag på Verksamhetsplan, 2023

Reviderat förslag på budget 2023

Allmän information

Medlemmar kan ansöka om ersättning för resekostnader upp till 1000 kr per person. Kontakta Suheyla@lmnt.org för detaljer kring detta. 

Praktisk information kommer i uppdateringar av denna sida, samt via e-post till anmälda deltagare. Detta gäller även teknisk information för den som önskar delta digitalt.


Föreningens årsmöte för 2022 ägde rum den 14 mars 2022 kl 19.00 och var digitalt.

Protokoll för LMNT:s digitala årsmöte den 14 mars 2022 finnas här.
LMNT = Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik.

Efter årsmötet, cirka 20:00 berättade Björn Runow, skapare av YouTube-kanalen Mattebjörn som varit aktiv sedan 2016 Mattebjörn och sin resa som matematiklärare.
I den kanalen lägger Björn upp videos vars syfte är att förklara olika matematiska problem från högstadiet upp till första terminen på universitetet.

Resultat-och-Balansräkning-LMNT-2021

Versamhetsberättelse-för-LMNT-2021

Verksamhetsplan-22