LMNT är en svensk nationell ämnesförening för Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik. Föreningen bildades 1933. Syftet med föreningen är och har varit: att agera som referensgrupp och remissinstans åt exempelvis skolverket, arrangera föredrag och möten för medlemmarna och verka för att stödja lärare i deras pedagogiska aktiviteter.


Aktuella händelser

2018-05-26: Styrelsemöte LMNT. Lokal: Svenska Kemisamfundet, Wallingatan, Stockholm.


Webredaktören
epost:webred@lmnt.org

Maila till webredaktören om du tycker något saknas, är fel etc... Förhoppningsvis kommer många fler förändringar inom kort. Har du förslag så tveka inte att höra av dig!