Bli medlem i LMNT eller uppdatera dina medlemsuppgifter...

Anmäl dig antingen via webformuläret nedan eller skicka epost direkt. För att webformuläret ska fungera måste du ha en fungerande mailklient, exempelvis Thunderbird. Har du inte det utan använder exempelvis gmail.com så är det enklare att skicka epost direkt. Se mer info nedan.

Ange gärna skola och vilket stadium du arbetar på samt vilka ämnen du främst undervisar inom.

Betala årsavgiften...

Årsavgiften för medlemskap är just nu 150 kr och betalas till plusgiro: 85825-8. Använd er internetbank för det. Ange namn och adress samt gärna epost! Avskilj namn och adress etc. med kommatecken.


Uppdatera medlemsuppgifter - alternativ 1 - webformulär

Klicka här för att gå vidare till webformuläret för att bli ny medlem eller för att uppdatera medlemsuppgifter i LMNT.

Uppdatera medlemsuppgifter - alternativ 2 - skicka epost på egen hand

Fungerar inte mailformuläret så kan du skicka vanlig epost till medlemsregister@lmnt.org med följande information

Skriv gärna LMNT i ämnesraden

  1. Namn
  2. Adress
  3. Postnr
  4. Postadress
  5. Epost-adress