Molekylmodellering med programmet Avogadro


Om du vill konstruera några av molekylerna som fanns med i kemiproblemet i LMNT-nytt 2015:2 behöver du tillgång till något enkelt molekyl-modelleringsprogram. Ett utmärkt sådant program, som dessutom finns till flera olika operativsystem (Linux, MacOsX och Windows) samt är gratis kallas: Avogadro.


Installation på din egen dator

Avogadro installeras från websidan http://www.avogadro.cc/

Flera olika instruktioner och "tutorials" finns på avogadro-websidan. Engelska är vanligaste språket, men flera andra språk finns representerade. I mars 2016 är svenska och finska versioner inte riktigt färdiga.


Några videofilmer som ankyter till kemiproblemen publicerade i LMNT-nytt 2015:2

Videofilmerna är filmade i relativt låg upplösning, VGA (640*480) och är inte av yppersta kvalitet, men förhoppningsvis ska de fungera som stöd för att komma igång med Avogadro. Mer material kommer ...

Konstruktion och energioptimering av: etan, propan och butan (.mp4) (tid=3m 17s)

Konstruktion och energioptimering av: n-hexan, cyclo-hexan och bensen (.mp4) (tid=2m 57s)


Frågor eller önskemål? Kontakta lars.eriksson@mmk.su.se