LMNT-nytt : Redaktion


Artiklar till nästa nummer skickas med epost till Birgitta Lindh (bi.lindh@telia.com).
OBS! Inga honorar utgår för införda bidrag.
Äldre nummer av LMNT-nytt kan för tillfället inte erbjudas i elektronisk form.
Vill du ta del av material ur LMNT-nytt finns tidskriften vid ett antal svenska bibliotek. Sök på (http://libris.kb.se) för att se vilka bibliotek..
Information om LMNT-nytt (111014)

Innehållsförteckningar, äldre nummer

Extra material till LMNT-nytt, referenser etc.