Kretsorganisationen har upphört!

Det som till helt nyligen kallades kretsar finns nu inte mer på samma organisatoriska sätt. Fortsätt gärna prata om kretsar med det undantaget att du nu kan fokusera på innehåll och aktiviteter. Mer information om kontaktpersoner i de lokala arbetsgrupperna kommer att finnas snart. Vidare kommer mer information om hur nya arbetsgruper kan bildas och stödjas av den nationella föreningen.
 • Västra kretsen

 • Stockholmskretsen

 • Uppsalakretsen

 • Norra kretsen

 • Södra kretsen

 • Linköpingskretsen


 • Övrig information

  Du kan besöka LMNT riks facebook-grupp: LMNT riks på facebook

  Använd gärna facebookgruppen för att föreslå vad du tycker att LMNT ska ta upp.

  Vill du ha en elektronisk version av LMNT-nytt?

  Vad vill du göra med LMNT, vilken roll ska vi ha i framtiden?

  Allt du skriver på facebooksidan är synligt för (minst)alla medlemmar i facebookgruppen.

  Sidan ändrad 2015-11-10 av webred@lmnt.org