Bli medlem/registrera medlemsskap i LMNT

Bli medlem/registrera medlemsskap i LMNT

För att bli medlem så ska dels nedanstående formulär fyllas i och medlemsavgiften för ett år, 150 kr, betalas in.
Postgiro (Nordea): 85825-8 (alternativt kontonummer 9960 3400 858258) . Ange namn och e-postadress som meddelande
Swish: 1236558969 Som meddelande ange Namn + e-postadress (eller mobilnummer) och vilket år medlemsavgiften avser.
QR-kod: Belopp 150 kr är förifyllt för nedanstående kod.

För kontakt och frågor kring medlemskap skicka ett e-postmeddelande till: nymedlem@lmnt.org